نحوه پرداخت

آیا میتوان درب منزل پرداخت کرد؟

1-بله درصورتی که اقدام به خرید پستی کرده اید می توانید مبلغ را به مامور پست تحویل دهید.

2- همچنین میتوانید هنگام خرید برنج تناژ (بیشتر از 2 تن) مبلغ برنج را توسط دستگاه کارتخوان پلاتیم که توسط راننده مجرب شرکت پلاتیم به شما داده می شود پرداخت کنید.

3-هنگامی که ارسال برنج با , باربری را انتخاب کرده اید شرایط پرداخت درب منزل برای شما وجود ندارد , اما پلاتیم برای آسودگی شما مشتریان گرامی 10 الی 50 درصد  از هزینه ی ارسال را طبق شرایط زیر بر عهده می گیرد.

100الی 200 کیلو خرید 10% تخفیف باربری

200الی 400 کیلو خرید 20% تخفیف باربری

400الی 600 کیلو خرید 30% تخفیف باربری

600الی 800 کیلو خرید 40% تخفیف باربری

800 کیلو الی1600 خرید 45% تخفیف باربری

1600کیلو الی 2300 کیلو 50% تخفیف باربری

آیا پرداخت با چک امکان پذیر است؟

خیر،برای جلو گیری از احتمالات پیش بینی شده امکان خرید توسط چک وجود ندارد.