نحوه پرداخت

آیا میتوان درب منزل پرداخت کرد؟

۱-بله درصورتی که اقدام به خرید پستی کرده اید می توانید مبلغ را به مامور پست تحویل دهید.

۲- همچنین میتوانید هنگام خرید برنج تناژ (بیشتر از ۲ تن) مبلغ برنج را توسط دستگاه کارتخوان پلاتیم که توسط راننده مجرب شرکت پلاتیم به شما داده می شود پرداخت کنید.

۳-هنگامی که ارسال برنج با , باربری را انتخاب کرده اید شرایط پرداخت درب منزل برای شما وجود ندارد , اما پلاتیم برای آسودگی شما مشتریان گرامی ۱۰ الی ۵۰ درصد  از هزینه ی ارسال را طبق شرایط زیر بر عهده می گیرد.

۱۰۰الی ۲۰۰ کیلو خرید ۱۰% تخفیف باربری

۲۰۰الی ۴۰۰ کیلو خرید ۲۰% تخفیف باربری

۴۰۰الی ۶۰۰ کیلو خرید ۳۰% تخفیف باربری

۶۰۰الی ۸۰۰ کیلو خرید ۴۰% تخفیف باربری

۸۰۰ کیلو الی۱۶۰۰ خرید ۴۵% تخفیف باربری

۱۶۰۰کیلو الی ۲۳۰۰ کیلو ۵۰% تخفیف باربری

آیا پرداخت با چک امکان پذیر است؟

خیر،برای جلو گیری از احتمالات پیش بینی شده امکان خرید توسط چک وجود ندارد.